Lov i ribolov

hunting serbia

Na teritoriji grada Beograda postoje odlični uslovi za ljubitelje lova u 15 uređenih lovišta. Od toga 10 lovišta su pod upravom Lovačkog saveza Srbije, na 4 lovišta nadležnost ima JP „Srbija šume“, dok 1 lovište spada pod nadležnost Vojske Srbije.

Lovište „Pančevački rit“ prostire se na ukupnoj površini od 39.390 hektara, a lovna površina zauzima 20.000 hektara. U okviru lovišta postoje brojne čeke, prihvatilišta, hranilišta, solišta, ograđeni deo lovišta, fazanerija. Lovište ima svoj Lovački dom i Lovačku kuću, a poslove obavljaju upravnik lovišta i lovočuvari. Najzastupljenije vrste divljači su: divlja svinja, srna, zec, poljska jarebica i fazan.

Ukupna površina lovišta „Avala“ u Ripnju iznosi 14.849 hektara, sa lovnom površinom od 13.201 hektar. Lovište poseduje čeke, hranilišta i prihvatilišta. Od divljači koje se love najviše ima: srna, zečeva, fazana i poljskih jarebica.

Topčiderska reka je lovište koje ima ukupnu površinu od 18.380 hektara, dok je lovna površina 10.000 hektara. U njegovom sklopu nalaze se čeke, hranilišta, solišta i prihvatilišta. Od objekata lovište raspolaže Lovačkim domom i Lovačkom kućom. Najviše se love: srna, zec, poljska jarebica i fazan.

lov srbija lovac beograd

Lovište „Barajevska reka“ sa područja Barajeva raspolaže teritorijom od 20.250 hektara, a lovna površina iznosi 15.910 hektara. Lovište je opremljeno čekama, hranilištima, solištima, pojilištima i prihvatilištima. U okviru lovišta funkcionišu Lovački dom i Lovačka kuća. Lovni turizam je razvijen, a vrste divljači koje se nalaze u lovištu su: divlja svinja, srna, fazan i poljska prepelica.

Površina mladenovačkog lovišta „Varovnice“ je 33.844 hektara sa lovnom površinom koja obuhvata 28.321 hektara. Ovo lovište ima brojne lovne objekte – čeke, hranilišta, solišta pojilišta, prihvatilišta, a u njegovom sklopu nalaze se Lovački dom i dve Lovačke kuće „Plandište“ i „Jezerac“. Od divljači najviše ima divljih svinja, srna, zečeva, fazana, grlica, prepelica i poljskih jarebica.

U lovištu „Posavina“, na teritoriji Obrenovca, koje zahvata ukupnu površinu od 40.996 hektara i 32.200 hektara lovne površine, najzastupljenije vrste divljači su: srna, zec, prepelica, gugutka, golub grivnjaš, poljska prepelica, grlica i fazan. Lovište je opremljeno brojnim lovnim objektima: čekama, hranilištima, solištima i prihvatilištima. Lovni turizam je razvijen.

Lovište „Kosmaj“ čije sedište je u Sopotu zauzima površinu od 26.962 hektara, dok je lovna površina 20.000 hektara. Kao i kod drugih lovišta, i u ovom postoje čeke, hranilišta, solišta i prihvatilišta, a lovište ima dva Lovačka doma i Lovačku kuću. U lovištu je moguć lov na divlju svinju, srnu, zeca, poljsku jarebicu i fazana.

Lovište „Donji Srem“ u Zemunu nalazi se na površini od 45.902 hektara, od čega lovna površina iznosi 28.000 hektara. Čeke, hranilišta, solišta i prihvatilišta čine lovne objekte ovog lovišta. Zastupljene divljači su divlja svinja, srna, zec, poljska jarebica i fazan.

lov i ribolov

Ukupna površina lovišta „Kolubara“ u opštini Lazarevac iznosi 38.349 hektara, a njegova lovna površina je 30.664 hektara. Lovni objekti koje poseduje ovo lovište su čeke, solišta, hranilišta i prihvatilišta. Na lovištu se nalazi Lovački dom, a divljač zastupljena u ovom lovištu su: divlja svinja, srna, zec, poljska jarebica i fazan.

Sedište lovišta „Gavranksi potok“ nalazi se u Grockoj, a njegova ukupna površina je 28.674 hektara, od toga 22.241 hektara je lovna površina. Lovište ima veliki broj lovnih objekata: čeka, hranilišta, solišta, pojilišta i prihvatilišta, a love se: srna, zec, poljska jarebica i fazan.

Lovište „Rit“ udaljeno je 15 km od centra Beograda i nalazi se kod Padinske skele, a njegova površina 8.263 hektara. Na lovištu se nalaze čeke, lovni poligon, fazanerija, a smeštaj je moguć u Lovačkoj kući. Od divljači najviše ima: divljih svinja, srna, zečeva, prepelica, fazana i divljih pataka.

U Sremu, na 30 km od Beograda i uz desnu obalu Save prostire se lovište „Crni Lug“ površine 973 hektara, od čega je 720 hektara ograđeno. Lovište je bogato trofejnim primercima evropskog jelena, divljim svinjama i srnama.

Udaljeno 35 km od Beograda na planini Avali nalazi se lovište „Trešnja“ koje obuhvata površinu od 117 hektara. Lovcima su na raspolaganju otvorene i zatvoren čeke, a love se jelen lopatar i muflon.

Lovište „Lipovačka šuma“ udaljeno je od Beograda 25 km. Njegova površina iznosi 1253 hektara. Vrste divljači kojih ima u ovom lovištu su srna, zec i fazan. Lovcima su na raspolaganju čeke, pirš i terensko vozilo.

Najzad, u opštini Zemun nalaz se lovište „Dobanovački zabran“ kojim upravlja Vojska Srbije, a njegova površina je 1.125 hektar.

Reke Sava i Dunav koje okružuju Beograd, kao i Pančevački rit omogućavaju odlične uslove za bavljenje ribolovom. Poseban ugođaj ljubiteljima ribolova pruža Ada Safari jezerce površine 6 hektara smešteno na području Ade Ciganlije svega 5 km od centra Beograda. Ovo jezerce je poribljeno brojnim vrstama ribe, a najviše ima: šarana, babuške, amura i retke vrste ribe linjak.