Klima u Beogradu

belgrade serbia tourism

U Beogradu i njegovoj okolini deluje umereno-kontinentalna klima i zastupljena su sva 4 godišnja doba. Proleće traje kratko i odlikuje se obimnim padavinama. Leta su topla, sa prosečnih 31 tropskim danom kada je temperatura veća od 30°C, dok je tokom 95 letnjih dana temperatura veća od 25°C. Tokom jeseni nema mnogo oblačnosti, a često u oktobru bude i miholjsko leto sa dugim vremenskim intervalima sunčanih i toplih perioda. Zima nije previše hladna, prosečno je 21 dan sa temperaturom u minusu.

Srednja godišnja temperatura vazduha je 11,7°C. Najviše temperature su u julu, sa prosekom od 22,1°C, dok je najhladniji mesec januar čija srednja temperatura vazduha iznosi 0,1°C. Najhladniji zabeleženi dan u Beogradu bio je 10. januar 1893. godine kada je izmerena temperatura od – 26,2°C, dok je najveća temperatura od 41,8°C zabeležena u dva navrata – 12. avgusta 1921. godine i 9. septembra 1946. godine.

Specifičnost klimi u Beogradu daje košava, jak vetar koji duva sa jugoistoka i istoka a dolazi sa Karpata preko doline Dunava i Panonske nizije. Dani u Beogradu sa košavom su vedri, hladni i suvi, a duva uglavnom tokom kasne jeseni i zime. Srednja brzina ovog osveživača i prečišćivača gradskog vazduha je 11 m/s, mada često zna da dostigne i brzinu od  190 km/h. Košava duva u periodu od 2 do 3 dana, a najduži vremenski interval sa košavom je 7 dana. Tokom letnjih meseci najčešći su severozapadni vetrovi.

Prosečna godišnja količina padavina u Beogradu iznosi 669,8 mm, a najviše padavina ima u maju i junu. U toku godine prosečno ima 27 dana tokom kojih pada sneg, koji se zadržava između 30 i 44 dana. Snežni pokrivač ima debljinu od 14 do 25 cm. Relativna vlažnost vazduha u proseku iznosi 69,5%, najmanja je u julu i avgustu kada iznosi 63%, dok je decembar mesec u kom vlažnost vazduha dostiže 83%. Prosečan vazdušni pritisak u Beogradu je 1.001 mb.

Prosečna godišnji broj sunčanih sati je 2.096, s tim da su najsunčaniji jul i avgust tokom kojih sunca prosečno ima 10 sati dnevno, dok su najoblačniji meseci, sa prosečno 2 do 2,3 sunčana sata dnevno, decembar i januar.