Beogradska tvrđava

beogradska tvrđava tvrdjava beograd

Beogradska tvrđava nalazi se iznad ušća Save u Dunav, na grebenu čija je nadmorska visina 125 m. U njenoj izgradnji, koja je trajala od I veka naše ere, kada je tvrđava nastala, učestvovale su mnoge civilizacije. Podignuta je kao palisada sa bedemima od zemlje, zatim je u II veku prerasla u rimski kastrum, od VI do XII veka predstavljala je vizantijski kastel, potom je bila srpska srednjevekovna prestonica, koja je za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića značajno izgrađena – na Savi je podignuto ratno pristanište, a izgrađeni su i gornji i donji grad. Pod osmanlijskom vlašću tokom XVI i XVII veka razvitak utvrđenja je doživeo stagnaciju. Najzad, u periodu Habzburške monarhije, Beogradska tvrđava postaje jedno od najjačih odbrambenih utvrđenja u čitavoj Evropi.

Tvrđava je danas podeljena na dve celine. Gornji grad obuhvata prostor Kalemegdanskog parka na kome se nalaze brojne znamenitosti: Stambol, Sahat, Zidan i Despotova kapija, zatim Sahat kula, Damad Ali-pašino turbe, Rimski bunar, Ostaci despotovog grada (tj. zamka despota Stefana Lazarevića), spomenik „Pobednik“, spomenik despotu Stefanu Lazareviću, Crkva Ružica i Kapela Svete Petke.

beogradska tvrdjava belgrade castle

Donji grad zahvata područje duž obala Save i Dunava koje je u srednjem veku bilo naselje, pa je zbog zaštite despot Stefan Lazarević oko njega podigao zidine. Na donjem gradu nalaze se Vidan i Mračna kapija, a u njegove ostale znamenitosti spadaju: Ostaci Mitropolitskog dvora, Kapija Karla VI, Barutana i Kula Nebojša.

Beogradska tvrđava nalazi se pod zaštitom države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja, a nadležnost nad njom je u rukama JP „Beogradska tvrđava“. Pored pomenutih objekata na području tvrđave nalaze se i: Vojni muzej, Prirodnjački muzej, Narodna opservatorija, Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda, Crkva Ružica, Kapela Svete Petke, Zoološki vrt „Vrt dobre nade“, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, spomenik zahvalnosti Francuskoj, skulpture mnogih znamenitih ličnosti itd.